Süt alım noktalarında veya süt üretim noktalarından nisbeten küçük miktarlarda sütün, süt toplama aracıyla alınması durumlarında, anlık olarak teslim alınan sütün ölçümünü yapmayı amaçlayan mobil sistemlerdir.